Tử Vi 12 Con Giáp

Tử vi theo tuần của người tuổi tý năm 2016

maxresdefault Có nhiều sự hiểu lầm trong công việc làm ăn cùng trong giao tế với bên ngoài. Nên nhẹ nhàng, tìm cách giải thích, đừng để chuyện “bé xé thành to”. Gia đạo hạnh phúc. Tuần này: Từ 08-08-2016 đến 14-08-2016 – GIÁP TÝ: Có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên đạt được