Tuần này tuổi Tỵ có gì thú vị

Lúc này chưa phải là thời điểm tốt để tính chuyện hùn hạp làm ăn mới. Ngay cả công việc hiện tại cũng cần kiểm soát thật kỹ, nhất là những giấy tờ liên quan tới chính quyền.

nguoi tuoi ti 4

Tuần này: Từ 08-08-2016 đến 14-08-2016
– KỶ TỴ: Gặp một vài chuyện bực mình tại nơi làm việc. Chớ nên chấp nhất làm chi chỉ làm tinh thần không thoải mái mà thôi. Tài chánh bình thường, việc học hành vẫn đều đặn.

– ĐINH TỴ: Có chuyện buồn nơi bà con, giòng họ. Tiếp xúc với mọi người phải đề phòng kẻo luôn luôn có những kẻ tiểu nhân rắp tâm mưu hại. Tiền bạc vẫn tương đối khả quan.

– ẤT TỴ: Lúc này chưa phải là thời điểm tốt để tính chuyện hùn hạp làm ăn mới. Ngay cả công việc hiện tại cũng cần kiểm soát thật kỹ, nhất là những giấy tờ liên quan tới chính quyền.

– QUÝ TỴ: Việc làm vẫn diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp. Những sự lo lắng, ưu tư vẫn chưa giải quyết xong vì những món tiền lớn phải cần để trang trải công việc. Sức khỏe ổn định.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *